ข้อตกลงและเงื่อนไข

​​ข้อตกลงและเงื่อนไขของ usun555 มีหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นตัวแทนของความเห็นชอบระหว่าง usun555.com ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า เว็บไซต์ หรือ บริษัทกับผู้เล่น ลูกค้าหรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเข้ามาใช้งานในส่วนต่าง ๆ หรือส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์เกม www.usun555.com รวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ลงในอุปกรณ์ตลอดจนเมื่อมีการเปิดบัญชี ลูกค้ายอมรับหลักเกณฑ์และกฎกติกาต่าง ๆ และถือว่ายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ทางเว็บไซต์ของเรามีจุดประสงค์เพื่อให้บริการทางคาสิโนออนไลน์ เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

  1. ฝ่ายต่าง ๆ

ข้อมูลของเว็บไซต์ของเราได้รับการอนุญาตจาก PGSOFT.COM อย่างถูกต้อง และข้อความจากข้อกำหนดที่มีคำว่า เรา ของเรา ทางเรา หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ usun555 ซึ่งคุณได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้น

  1. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

usun555 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต และปรับปรุงกฎข้อตกลงเหล่านี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่ได้จากการอัปเดต จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ usun555.com คุณต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบัน และทางเว็บไซต์เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบกฎระเบียบและเงื่อนไข รวมถึงซอฟต์แวร์และขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

โดยทางเว็บไซต์ usun555 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล โปรโมชั่น รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ จากกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นจากทาง usun555.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้า

หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนเว็บไซต์ usun555 ครั้งล่าสุด คุณสามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์หรือปิดบัญชีที่ลงทะเบียนได้เลย แต่หากคุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ usun555.com ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม หลังจากมีการประกาศกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับรู้และยินยอมในผลการประกาศกฎระเบียบข้อบังคับนั้น ๆ แล้ว

  1. ข้อบังคับทางกฎหมาย

3.1 บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องการเป็นผู้ใช้งานหรือลูกค้าบนเว็บไซต์ usun555 จะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของทางเราได้ เนื่องจากมีบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ซอฟต์แวร์ของเกมนั้นตั้งอยู่ เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย ทาง usun555.com จึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้เล่นได้ทุกเวลา และหากตรวจพบว่าผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเว็บไซต์ของเราสามารถระงับบัญชีหรือปฏิเสธการใช้งานบนเว็บไซต์ขอผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

3.2 ในเขตอำนาจการปกครองของศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ลูกค้าต้องเข้าใจและยอมรับว่า usun555 ไม่สามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการรับประกันเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และให้การบริการเว็บไซต์ต่อแก่ลูกค้าได้ เนื่องจากผู้เล่นใช้บริการจากเว็บไซต์และใช้ดุลยพินิจของตนเองในการตัดสินใจ และพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบเอง รวมทั้งตัดสินใจเองว่าการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันในเขตอำนาจการปกครองของศาลตนเองหรือไม่

3.3 usun555 ไม่ได้มีเจตนาในการให้บริการลูกค้าโดยขัดต่อกฎหมาย ที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ท่านอาศัยอยู่ ลูกค้าแสดงความยืนยันรับประกันและยินยอมที่จะใช้บริการจากทางเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

  1. การเปิดบัญชี

4.1 เมื่อลูกค้าที่ต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรานั้น จำเป็นจะต้องเปิดบัญชีก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่านและสามารถเข้าใช้งานได้ในภายหลัง

4.2 ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ต้องตรงกับชื่อจริงและนามสกุลของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ของเราได้ ทางเว็บไซต์ของเราอาจจะทำการระงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราวหรืออาจจะระงับการใช้บริการบัญชีของท่านหากท่านไม่ทำตามกฎกติกา

4.3 คุณจะต้องยืนยันว่าเมื่อทำการลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวลูกค้าครบถ้วนสมบูรณ์และเชื่อถือได้ ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตกลงอาจส่งผลต่อการจำกัดการดำเนินการทางธุรกรรม หรือการปิดบัญชีของลูกค้าได้

4.4 หากลูกค้ามีคำถามหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนการใช้งานหรืออื่น ๆ  สามารถติดต่อสอบถามทาง Line Officail@usun555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4.5 ลูกค้า 1 ท่าน สามารถเปิดบัญชีกับเว็บไซต์ของเราได้เพียงแค่ 1 บัญชีเท่านั้น ถ้ามีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อนหรือมากกว่า 1 บัญชี เมื่อทางเราตรวจสอบแล้วพบจะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะและสามารถปิดบัญชีได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  1. ข้อบังคับในด้านปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง

5.1 ก่อนที่ลูกค้าจะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ลูกค้าต้องยอมรับและยินยอมว่าลูกค้าต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องและมีสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ บนเว็บไซต์เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ซึ่งท่านได้ทราบและยอมรับข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ถ้าหากเกิดความเสี่ยงในการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ ท่านจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น หากแพ้ เสียเงิน มีกำไรหรือติดลบ ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น รวมถึงท่านได้ทราบถึงกติกากฎเกณฑ์ข้อตกลงและกระบวนการให้บริการของเว็บไซต์แล้ว ท่านจะไม่สามารถกระทำการใด ๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเราได้

5.2 ในการที่ท่านยินยอมข้อตกลงด้วยเงื่อนไข แสดงว่าท่านได้ให้สิทธิแก่ทางเว็บไซต์ของเราในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เป็นระยะตามความเหมาะสม รวมทั้งการตรวจสอบของที่มาจากบุคคลที่สามเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของตัวท่านเอง

  1. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

6.1 การเดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ usun555 จะอยู่ภายใต้กฎกติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้ในแต่ละเกมการแข่งขันและข้อตกลงนี้เท่านั้น

6.2 การวางเดิมพันจะสามารถใช้ได้หากทำการกรอกยูสเซอร์เนมและรหัสผ่านถูกที่ถูกต้อง และมีจำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของคุณ

6.3 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรมและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดำเนินการในการทำภายใต้ ชื่อ เลขที่บัญชี ยูสเซอร์เนม และรหัสผ่านของลูกค้า (หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด) โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยลูกค้าเองหรือไม่

6.4 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการเดิมพันของคุณถูกต้องหรือใหม่ เมื่อได้วางเดิมพันและการวางเดิมพันได้รับการยืนยันแล้วจากเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของคุณ

6.5 การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ usun555 และจะถือว่าเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรมด้วย

6.6 การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับ โดยจะถูกตัดสินโดย usun555.com ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฏขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของคุณแล้ว

6.7 การวางเดิมพันใด ๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการตัดสินใจของ usun555 ถือเป็นที่สิ้นสุด

6.8 คุณยอมรับและเห็นด้วยกับเราว่าระบบ Wap อาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการลงเดิมพันผิด การลงเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของทางเว็บไซต์เรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของคุณ กรุณาติดต่อทีมงานของเราได้ทันที

6.9 หากบริษัทของเราตรวจสอบพบการเดิมพันที่ผิดปกติโดยเจตนา ฝากเพื่อรับโบนัส หรืออื่น ๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการทำรายการทุกกรณี และปิดบัญชีของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  1. ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

7.1 เงินที่คุณฝากในบัญชีการทำธุรกรรมของคุณ ไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมหรือผิดกฎหมายและได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

7.2 usun555 จะไม่อนุมัติการฝากเงินจากบุคคลที่สามยกตัวอย่างเช่น เพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา หากคุณต้องการทำรายการฝากเงินเข้าบัญชี คุณจะต้องฝากเข้าบัญชีที่ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของคุณเองเท่านั้น หากเว็บไซต์ของเราได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเราว่าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้ เงินที่ได้จากการชนะเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืน

7.3 คุณสามารถขอถอนเงินจากบัญชีของคุณเมื่อไหร่ก็ได้ ที่ยอดเงินในบัญชีของคุณมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่ทางเว็บไซต์ของเราได้กำหนดไว้

7.4 คุณจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

7.5 จำนวนการจ่ายเงินของเกมอิเล็กทรอนิกส์จะจ่ายสูงสุด 300,000 บาทต่อบิลเท่านั้น

  1. โปรโมชั่น และโบนัส

8.1 โปรโมชั่นและโบนัส หรือข้อเสนอต่าง ๆ บนทางเว็บไซต์ usun555.com ขอสงวนสิทธิในการถอดถอน แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

8.2 เมื่อคุณกดรับโปรโมชั่นหรือโบนัสแล้วลงเดิมพันเรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือยกเลิกโปรโมชันหรือโบนัสได้จนกว่าจะจบเกมการเดิมพัน