นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับนโยบายส่วนบุคคลที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ อ้างถึง WWW.USUN555.COM กลุ่มในเครือของเราให้หมายถึงกลุ่มบริษัทในเครือของ usun555 ที่เอ่ยถึง ท่าน, คุณ, ผู้เล่น, ลูกค้า ให้หมายถึง ผู้ที่ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดของเรา และได้มอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่ทางเว็บไซต์ของเรา การใช้บริการของเราอาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านบนบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันของเรา ทั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้ดำเนินการอย่างไรและท่านจะสามารถควบคุมได้อย่างไร ดังนั้นขอให้ท่านอ่านนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง

 1. การรักษาข้อมูล

usun555.com มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นที่ให้กับเรามา และเว็บไซต์ของเราพร้อมที่จะทำตามข้อตกลงทุกอย่างอย่างเหมาะสม เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลที่ผู้เล่นได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราจะไม่ได้รับความเสียหายและเผยแพร่อย่างแน่นอน เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลของผู้เล่นทางเราได้มีการเตรียมขั้นตอนการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นอย่างดี และเตรียมนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความมั่นใจว่า เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ที่ใดและจะเก็บไว้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดและใช้อย่างไร เอกสารนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีการจัดการข้อมูลผู้เล่นของ usun555 ที่ท่านได้มอบให้กับเราและใช้บริการเว็บไซต์ของเรา โดยผู้เล่นจะได้แสดงความยินยอมให้กับทางเว็บไซต์ของเราได้ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในเอกสารฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในเงื่อนไขข้อตกลงของนโยบายส่วนบุคคลนี้และไม่ต้องการมอบข้อมูลส่วนตัว ขอความกรุณาท่านไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้

2.ข้อมูลที่ได้มา

ข้อมูลส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ของเราจะขอเพิ่มจากท่านเพื่อการใช้งานในอนาคต รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านได้มอบให้กับทางเรา เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อการลงทะเบียนใช้งานและข้อมูลอื่น ๆ ที่มอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์และอีเมล การแลกเปลี่ยนข้อความผ่านช่องทางต่าง ๆ ของเว็บไซต์เรา การตอบแบบสอบถามที่เราทำขึ้นเป็นระยะ ประวัติการทำการ การดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการโดยไม่เกี่ยวข้องว่าถูกประมวลผลโดยเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น ข้อมูลการเข้าใช้บริการและข้อมูลแบบละเอียด รวมถึงข้อมูลของพื้นที่ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ประวัติการดำเนินการต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ระบบได้บันทึกไว้ 

 1. การใช้งานข้อมูลที่ได้มา

ทางเราจะใช้ข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราได้รับจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการของเรา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • ประมวลผลเดิมพันและผลการดำเนินการต่าง ๆ ของท่าน รวมไปถึงการใช้งานบัญชีธนาคารและระบบการชำระเงินของท่าน
 • มอบการให้บริการ การดูแลการบริการด้านการใช้งาน และการบริหารบัญชีการใช้งานของท่าน
 • การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและการควบคุมต่าง ๆ ของประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
 • การสร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้งานกับทางเว็บไซต์ของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อคำนวณโบนัสและรางวัลต่าง ๆ
 • ทำการกระทำที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีของผู้ใช้บริการมีความมั่นคง และสามารถตรวจสอบได้ตามความจำเป็น
 • วิเคราะห์กิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้เพื่อประเมินผลวิเคราะห์ทางการตลาด
 • มอบข้อมูลให้กับผู้ให้บริการที่ได้ทำการลงสมัครสมาชิกเกี่ยวกับการโฆษณาและข้อเสนอต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ หรือการมอบข้อมูลให้กับพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเรากับผู้ใช้บริการนี้ได้รับข่าวสารและโฆษณาดังกล่าว
 • วิเคราะห์และศึกษาการดำเนินการเพื่อให้มีเป้าหมายในการป้องกันการฉ้อโกง แผนการเดิมพันที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน
 • เพื่อช่วยเราพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมในการสำรวจและกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างการใช้บริการใด ๆ ของท่านอาจมีการนำไปดำเนินการเพื่อคำแนะนำในเนื้อหาอื่น ๆ เป็นการเฉพาะเพื่อแนะนำบริการอื่น ๆ ให้แก่ท่านหรืออาจนำไปใช้เพื่อการโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ท่านในบริการอื่น ทั้งนี้ท่านอาจจะไม่ต้องการให้ข้อมูลของท่านถูกเผยแพร่ ท่านสามารถยกเลิกและไม่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

4.ข้อมูลการโฆษณา

หากท่านเลือกที่จะไม่รับโฆษณา ทางเราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของท่านรวมถึงอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อมอบข้อความการโฆษณา การบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่คาดว่าท่านอาจจะสนใจ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ ของทางเรา ท่านควรรับทราบด้วยว่าการได้รับรางวัลที่ได้จากทางเรา ท่านได้ยินยอมให้ชื่อ-นามสกุล และรูปภาพของท่าน เพื่อโปรโมชั่นและใช้ในการโฆษณาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นที่ได้ถูกห้ามไว้ข้อบังคับทางกฎหมาย ทางเว็บไซต์ของเราได้เคารพสิทธิในการเลือกที่จะรับการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของท่าน ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกการรับการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดโดยตรงจากทางเว็บไซต์ของเรา

 1. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับผู้อื่น

นอกจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม เราและบริษัทในเครือของเราอาจนำข้อมูลของท่านไปแบ่งปันกับบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่ม รวมถึงพันธมิตรผู้ร่วมทุนและผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับเหมา และตัวแทนอาทิเช่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลซึ่งจะจัดส่งอีเมลหรือการแจ้งข้อมูลในนามของเว็บไซต์เรา รวมไปถึงผู้ให้บริการในการแปลงข้อมูลซึ่งให้ความช่วยเหลือเราและท่าน เกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ผู้ให้บริการในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งให้ความช่วยเหลือในด้านธุรกิจและการโฆษณาเกี่ยวกับบริการของเรา นอกจากนี้เราอาจจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้บริการของเรา โดยในแต่ละกรณีเราจะอนุญาตให้มีการใช้ข้อมูลของท่าน หรือเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ให้บริการแก่ท่าน
 • ดำเนินการตามข้อผูกพันและการกฎข้อบังคับใช้สิทธิของเราภายใต้นโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • ธุรกิจของเราซึ่งรวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจและปรับปรุงการบริการของเรา ทั้งนี้บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงนำไปใช้และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ตามที่ได้กล่าวมานี้

ในกรณีที่เราอนุญาตให้บุคคลอื่นเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้างต้น เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • อยู่ภายใต้ข้อบังคับของคำสั่งอื่น ๆ ที่เราได้กำหนดและแจ้งให้แก่บุคคลข้างต้นได้รับทราบรวมถึงนำมาตรการที่เหมาะสมที่เราใช้ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

ท่านตกลงว่าเราและบริษัทในเครือของเราอาจจำเป็นที่จะต้องคงไว้หรือเก็บรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล หมายศาลหรือกระบวนการในทางกฎหมายอื่น ๆ 
 • เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นใดในทำนองเดียวกันนี้ (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตอำนาจของศาลที่ใช้บังคับกับท่านหรือที่อื่นก็ตาม)
 • ในกรณีที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นอันสมควรที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ท่านตกลงว่าเราหรือบริษัทในเครือของเราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการหรือนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อความมุ่งหมายในการปกป้องสิทธิของเรา ทรัพย์สิน ความปลอดภัย สิทธิ ทรัพย์สินความปลอดภัยของบริษัทในเครือของเรา หรือผู้ใช้บริการของเราในรายอื่น ๆ

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกัน

บริการของเราจะทำให้ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันได้นำไปเปิดเผยในสาธารณะร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้ทุกรายที่ใช้บริการและไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของท่าน การให้บริการโซเชียลมีเดียของเราได้ถูกออกแบบในขั้นพื้นฐานมา เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในการแบ่งปันข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันกับบุคคลอื่นที่อยู่บนโลกใบนี้ ดังนั้นข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันดังกล่าวจะสามารถจัดส่งไปได้อย่างกว้างขวางและในทันที โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะยังเป็นข้อมูลสาธารณะตราบเท่าที่ท่านยังไม่ได้ลบมันออกไปและแม้ว่าท่านจะลบข้อมูลที่มีการแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นดังกล่าวไปแล้วก็ตาม ข้อมูลนั้นอาจจะยังคงถูกจัดเก็บเป็นการชั่วคราว ทำสำเนาหรือเก็บรักษาไว้หรือยังคงเป็นข้อมูลสาธารณะโดยผู้อื่นหรือผู้ใช้รายอื่นซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ของเราและเราไม่สามารถควบคุมได้

 1. สิทธิของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิภายใต้กฎหมายไทยหรือกฎหมายอื่นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและร้องขอที่จะแก้ไข ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ข้อมูล ร้องขอให้ถ่ายโอนไป หรือยกเลิกความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้

 • เราจะเคารพสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ภายใต้กฎหมายไทย และอาจมีสิทธิที่เหมือนกันนี้ภายใต้กฎหมายอื่น ๆ
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล คือท่านมีสิทธิที่จะเขียนคำร้องเพื่อขอทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้
 • สิทธิในการขอแก้ไข คือท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบข้อมูล คือสิทธิในการที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากใช้บริการจากทางเว็บไซต์ของเรา
 • สิทธิในการอนุญาตให้ใช้อย่างจำกัด คือสิทธิที่จะร้องขอให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างจำกัดตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เฉพาะในเว็บไซต์
 • สิทธิในการยกเลิกประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด คือท่านสามารถบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์การตลาดได้ด้วยตนเอง
 • สิทธิในการคัดค้าน คือท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือในกรณีที่เราให้ท่านทราบถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบสิทธิตามกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก

สิทธิดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดและไม่สามารถปรับใช้ได้ทุกกรณี โปรดทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวก่อนทุกครั้ง